O farmě

Zajímá Vás náš příběh?

Nic se nestane jenom tak. Za vším co děláme, je spousta práce a respektu k půdě, kterou nám zanechali naši předci.

Myslíme na budoucnost a životní prostředí

Farma Salers je čistě rodinnou farmou rodiny Orlovských a nachází na jihovýchodní moravě, na Slovácku kde hospodaří na loukách převážně v katastru obce Veletiny spadající do mikroregionu dolní poolšaví.

Počátek farmy Salers se váže k říjnu roku 2012 kdy jsme si pronajali první hektar a zakoupili čtyři čistokrevné jalovice plemene Salers od pana Kramla ze Šumavy a tím položili základ našemu chovu.

Momentálně (srpen 2016) hospodaříme na 33 ha trvalých travních porostů s 15ti kusy skotu Salers.

Naším záměrem je pastevní způsob chovu tohoto jedinečného francouského masného plemene skotu v čistokrevné formě, s maximálním důrazem na kvalitu, nikoliv kvantitu chovu a přirozený způsob života našich zvířat.

Našim záměrem je prodej chovných jedinců tohoto plemene a prodej vyzrálého hovězího masa přímo zákazníkům (nikoliv prodej živých telat do zahraničí, což bohužel v ČR převažuje).

Farma Salers je také údržba půdy, ať už pastvou, sklizní sena, výsadbou větrolamů, či každoročním klučením a vyřezáváním náletu v zimních měsících na pozemcích, které jsou dlouhodobě neobdělávány.

Pozemky na kterých hospodaříme, ať již pronajaté či zděděné udržujeme, takovým způsobem, aby ti co po nás přijdou se za nás nemuseli stydět a byli na nás hrdí, tak jako my na naše předky.

Přesvědčte se o tom, zda to děláme dobře!